bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Ważne informacje COVID-19

W związku z trwającym do wielu miesięcy stanem epidemii, znaczącym wzrostem zachorowań na COVID -19, w tym coraz częstszymi przypadkami zachorowań wśród dzieci, pragniemy przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Przedszkolu, z którymi zapoznaliście się Państwo we wrześniu 2020 r.         

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zapisy procedur, które nie zawsze są w pełni przestrzegane przez osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola

1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych.

2. Do szatni przedszkola wchodzi z dzieckiem jeden rodzic/ opiekun.

3. Rodzice/opiekunowie wchodzący do przedszkola są zobowiązani zdezynfekować ręce oraz stosować maseczki zasłaniające usta i nos.

4. Dzieci przyjmujemy do grup do godziny 8:30.

5. W celu ograniczenia liczby osób jednocześnie przebywających w budynku, wyznaczono dwa wejścia:

- od ul. Targowej dla rodziców i dzieci, których sale znajdują się w segmencie F – grupa „Jeżyki’, „Motylki”, „Misie”, „Żabki”, „Tygryski” i „Pszczółki”;

- od ul. Akademickiej dla rodziców, których dzieci uczęszczają do grupy – „Smerfy”, „Krasnoludki” i „Gwiazdki”;

- przejście przez szkołę jest możliwe tylko dla rodziców dzieci, które uczęszczają do grup mieszczących się w dwóch segmentach placówki .

 

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń, wynikających z zaleceń sanitarnych władz oraz wypływających z troski o zdrowie Was, Waszych dzieci, ale również z troski o zdrowie wszystkich pracowników przedszkola. 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, ponieważ od naszej postawy zależy, czy nie dotknie nas „lockdown”.

Z poważaniem,

Urszula Zieniewicz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 15 im. Juliana Tuwima w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Niestoruk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 341-67-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Wejście nie posiada barier architektonicznych i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne, w tym sekretariat i pomieszczenia administracyjne. Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów. Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Wejście nie posiada barier architektonicznych i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne. Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów. Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Przedszkola Samorządowego nr 15 im. Juliana Tuwima
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Przed wejściem znajduje się podjazd zapewniający dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne. Dostęp na wyższe piętra oraz do szatni i salek w piwnicach nie jest możliwy ze względu na bariery w postaci schodów. Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  • W budynkach nie ma żadnych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
  • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

SPRINTEM DO MARATONU

   

 Drodzy Rodzice! 

Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział w Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków pod hasłem BIEGA NASZA POLSKA CAŁA. Zabawa promuje zdrowy styl życia i zachęca przedszkolaki do aktywności fizycznej. W tegorocznej edycji oprócz organizacji tradycyjnych zawodów biegowych chcemy zaprosić Państwa do dodatkowej  aktywności w ramach tego projektu. Należy w wolnym czasie zabrać swojego przedszkolaka i jego rodzeństwo oraz rodzinę (dziadków, ciocie, wujków) na wspólny spacer/bieg. Zrobić relację (tj. zdjęcia, filmy) spisać wspólnie osiągnięty dystans i wysłać do nauczycielek poszczególnych grup. Nadesłane relacje będą brały udział w konkursie "na najlepszą relację" organizowanym przez miesięcznik Bliżej Przedszkola. Uwaga akcja trwa do 17 października!

Gorąco zachęcamy Rodziców do udziału w tym sportowym wydarzeniu :-)

Szczegóły znajdziecie Państwo w linku poniżej:

https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-maratonu/o-wydarzeniu?ref=MTIyNTE%3D&fbclid=IwAR1QzaxkcpUrFYheNoI-vbDsTUeo0lJAhMT34CSM9Wyc13UstTfJwrn2-ao#adv

 

 

Ubezpieczenie dzieci

Szanowni Państwo,
w bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela, a także możliwości skorzystania przez Państwa z dwóch wariantów ubezpieczenia dzieci.


I wariant
Kontynuacja ubezpieczenia w dotychczasowej firmie Interrisk.


Składka za ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z decyzją Rady Rodziców wyniesie 35 zł
przy sumie ubezpieczenia 22.000 zł .


Zawarta polisa obejmie ochroną dzieci od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Składkę można będzie wpłacić gotówką u nauczycielek poszczególnych grup do dnia 9 października 2020 r.


II wariant
Na stronie przedszkola udostępniamy link do samodzielnego ubezpieczenia dziecka wg wariantu wybranego indywidualnie przez Państwa z oferty firmy Interrisk.


Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia zawartego poprzez link:
*ubezpieczenie zawarte poprzez link działa od dnia następnego po opłaceniu składki
* polisę można wykupić w każdym momencie
* polisa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy
* w przypadku ochrony życia i zdrowia można mieć zawartą dowolną ilość ubezpieczeń z takim samym
lub różnym zakresem świadczeń
* w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną - zdarzenie zgłaszamy ze wszystkich polis,
które obejmują ochroną zaistniałe zdarzenie


Link i instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia www.sug-ubezpieczeni.pl/code/abra


Krok 1
Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka wariant ubezpieczenia. Pakiet podstawowy możesz rozszerzyć o pakiet dodatkowy, assistance, telemedycynę.
Klikając na literkę "i" przy danym świadczeniu wyświetli się dodatkowa informacja dotycząca
świadczenia.


Krok 2
Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.


Krok 3
Podaj swój adres mailowy, prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.

Krok 4
Wypełnij formularz podając dane rodzica i dziecka , po kliknięciu "wyślij" pojawi się przycisk "
ubezpiecz kolejne dziecko" - dane rodzica zachowują się wystarczy uzupełnić dane dziecka.
Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem
rozpoczęcia ochrony jest terminowe opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.


Krok 5

Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny
numer konta, który otrzymasz od nas w mailu powitalnym.
Wyślemy do Ciebie maila powitalnego z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości
składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.


Krok 6
Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.