bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Serdecznie zaprasza rodziców i nowoprzyjęte dzieci 

na zajęcia adaptacyjne.

Celem tych spotkań jest stworzenie przyjaznej atmosfery dla naszych przedszkolaków oraz ułatwienie im adaptacji do nowego środowiska. Ponadto, będą to doskonałe okazje do poznania naszego przedszkola, nauczycieli

oraz innych dzieci i ich rodziców.

Terminy zajęć adaptacyjnych:

   Data: 29 sierpnia 2023 (wtorek), godzina 16:15 – 17:30

Data: 30 sierpnia 2023 (środa), godzina 16:15 – 17:30

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę oraz o ubranie dzieci w wygodne stroje, odpowiednie do aktywności ruchowych.

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem i naszymi małymi przedszkolakami.

Dyżur wakacyjny

Informacje w sprawie dyżuru w miesiącu sierpniu 2023 r.
(dotyczy dzieci przyjętych na wakacje w postępowaniu rekrutacyjnym)

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 7:00 – 16:00


Wejście do przedszkola tylko od ul. Akademickiej 8.


Prosimy o punktualność - przyprowadzanie i odbiór dzieci w zadeklarowanych godzinach pobytu.


Drzwi będą zamykane o godzinie 8:20, dlatego prosimy o przyprowadzanie dzieci do tej godziny, w przypadku spóźnienia możecie Państwo oczekiwać przed przedszkolem, gdyż część pracowników przebywa na urlopie, zaś pozostali w tym czasie przygotowują w salach śniadanie, które rozpoczyna się o godzinie 8:30.


Wejście do przedszkola będzie zamknięte w godzinach 8:20 – 14:45


Na tablicy przy pokoju referenta znajduje się lista z informacją, do której sali należy zaprowadzić Wasze dziecko.


W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny: 83 341 67 67

Dyżur wakacyjny

Organizacja dyżuru wakacyjnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska.


Szanowni Państwo,
Od bieżącego roku szkolnego zmieniają się zasady organizacji pracy placówek w okresie lipiec –sierpień 2023 r. Poniżej w załącznikach znajdziecie Państwo:
- zasady organizacji dyżuru wakacyjnego, na podstawie których będzie prowadzony nabór dzieci oraz zorganizowana opieka przedszkolna, >>ZASADY ORGANIZACJI<<
- wniosek zgłoszeniowy na dyżur do Przedszkola Samorządowego nr 15 w ZSO nr 4, ul. Akademicka 8, >>WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY<<
- oświadczenie o zatrudnieniu. >>OŚWIADCZENIE<<


Uwaga!
Rodzic zainteresowany korzystaniem przez dziecko z opieki w kilku placówkach, winien złożyć dokumenty naboru do każdej z nich osobno.

NABÓR ELEKTRONICZNY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2023/2024

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2023/2024. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 06.02.2023 r. do 21.02.2023 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2023 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2023 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do uzupełnienia krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania przedszkoli wg własnych preferencji(sugerujemy wybranie nie jednego przedszkola, a kilku – maksymalnie 4). Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

 

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wypełniony w systemie, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

√ 24 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 24 marca od godz. 13.00 do 30 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
  2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
  3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
  4. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
  5. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 31 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 16/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 44/23 z dnia 16 marca 2023 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Informacja o potwierdzeniu kryteriów z Ustawy Prawo oświatowe

 

Instrukcja dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach:

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI