bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej
×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but grupa7/wosp is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but przed/razemnaswieta is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Ważne informacje COVID-19

W związku z trwającym do wielu miesięcy stanem epidemii, znaczącym wzrostem zachorowań na COVID -19, w tym coraz częstszymi przypadkami zachorowań wśród dzieci, pragniemy przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Przedszkolu, z którymi zapoznaliście się Państwo we wrześniu 2020 r.         

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zapisy procedur, które nie zawsze są w pełni przestrzegane przez osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola

1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych.

2. Do szatni przedszkola wchodzi z dzieckiem jeden rodzic/ opiekun.

3. Rodzice/opiekunowie wchodzący do przedszkola są zobowiązani zdezynfekować ręce oraz stosować maseczki zasłaniające usta i nos.

4. Dzieci przyjmujemy do grup do godziny 8:30.

5. W celu ograniczenia liczby osób jednocześnie przebywających w budynku, wyznaczono dwa wejścia:

- od ul. Targowej dla rodziców i dzieci, których sale znajdują się w segmencie F – grupa „Jeżyki’, „Motylki”, „Misie”, „Żabki”, „Tygryski” i „Pszczółki”;

- od ul. Akademickiej dla rodziców, których dzieci uczęszczają do grupy – „Smerfy”, „Krasnoludki” i „Gwiazdki”;

- przejście przez szkołę jest możliwe tylko dla rodziców dzieci, które uczęszczają do grup mieszczących się w dwóch segmentach placówki .

 

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń, wynikających z zaleceń sanitarnych władz oraz wypływających z troski o zdrowie Was, Waszych dzieci, ale również z troski o zdrowie wszystkich pracowników przedszkola. 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, ponieważ od naszej postawy zależy, czy nie dotknie nas „lockdown”.

Z poważaniem,

Urszula Zieniewicz

Ankieta

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr n. med. Pauliny Krawiec realizuje badania dotyczące „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”. Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na parametry takie jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe. Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 min.) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_H5U8zKAeE8bIIEaED8F9aHXFFK6Jq9d476Ag6gr62XoXA/viewform?usp=sf_link 

 

Dziękujemy!

NABÓR ELEKTRONICZNY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2021/2022

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2021/2022. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2021 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2021 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2021 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

26 marca 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 26 marca od godz. 13.00 do 2 kwietnia do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

   1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

   2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

   3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub

   4. bezpośrednio w placówce.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-3.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach w widocznym miejscu tak aby nie było potrzeby wchodzenia do przedszkola.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 11/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2019 r.

TRYB ODWOŁAWCZY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

INFORMACJA O POTWIERDZENIU KRYTERIÓW USTAWOWYCH

 

Szanowni Rodzice

 

W dniach 20.01-31.01 2021 roku w naszym przedszkolu odbędzie się 29 Finał WOŚP. Ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia tylko w formie datków zbieranych do puszki umieszczonej przy głównych drzwiach wejściowych. Każdy darczyńca otrzyma czerwone serduszko. Zachęcamy serdecznie do wsparcia akcji i dziękujemy.

                                                                                           {obraz}grupa7/wosp{/obraz}