bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Umowy na rok szkolny 2017/2018

 Do dnia 16 czerwca 2017 r. podpisujemy Umowy o świadczenie usług przez przedszkole. Druk umowy poniżej:

 

Umowa o świadczenie usług przez przedszkole nr 15 dla dzieci 3-5 letnich.

 

Umowę  należy wydrukować w dwóch egzemplarzach a przed wypełnieniem zapoznać się z uwagami dotyczącymi jej wypełniania.

 

          Uwagi dotyczące wypełniania UMOWY 

  1. Każda strona umowy musi być zaparafowana przez obojga rodziców (wyjątek samotne matki)
  2. Czytelne podpisy obojga rodziców na końcu umowy (str. 4)
  3. W § 4 pkt. 2 należy wpisać czas przebywania dziecka w przedszkolu nie obejmujący 5 bezpłatnych godzin, czyli przed godz. 8.00

<np.  1) rano od godz. …..6.30…..do godz……8.00….>

     i po godzinie 13.00

<np. 2) po południu od godz…..13.00…do godz….15.30…>

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu muszą być zgodne z czasem deklarowanym w KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH.

  1. W § 7 pkt. 3 dotyczącym zgody na grupowe ubezpieczenie dziecka proszą podkreślić właściwą odpowiedz.

 

 

                                   UWAGA !!!

Rodzice dzieci, które od września będą 6-latkami ( rocznik 2011) druk Umowy o świadczenie usług przez Przedszkole Samorządowe nr 15 pobierają u nauczycieli w grupach.

 

Biała Podlaska - moje miasto kochane. Rozstrzygnięcie konkursu międzyprzedszkolnego.

 

     Dnia 21.06.2017 roku w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyprzedszkolnego Konkursu Fotograficznego ,,Biała Podlaska - moje miasto kochane” zorganizowanego przez nasze przedszkole, nauczycielki Zenobię Bechtę i Agnieszkę Kość.
Jury w składzie organizatorów oraz nauczycielki naszego przedszkola Pani Jolanty Siemakowicz miało bardzo trudne zadanie. Po długiej naradzie wyłoniono zwycięzców, których wraz z rodzicami zaprosiliśmy do naszego przedszkola na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów przez Panią Dyrektor Urszulę Zieniewicz, która serdecznie gratulowała wszystkim nagrodzonym i podziękowała za udział w naszym projekcie.

Konkurs ten był przygotowany w związku z realizacją przez nasze przedszkole Programu ,,Biała Podlaska w historii”, którego celem jest wyposażenie dzieci w wiadomości na temat naszej Małej Ojczyzny, jej historii i zwyczajów. Cele konkursu:

- propagowanie wśród dzieci i rodziców, sztuki fotografowania jako jednej

z form wypowiedzi artystycznej, która jest jednocześnie najbardziej dostępnym środkiem wyrazu;

- wspólnie z dzieckiem odkrywanie zakątków miasta, ciekawych miejsc nie koniecznie związanych z historią , zaułków i detali architektonicznych;


Miejsce I:

- Karolinka Sawtyruk z Przedszkola Samorządowego nr 14

- Hania Sudewicz z Przedszkola Samorządowego nr 15

Miejsce II:

- Tosia Simonowicz z Przedszkola Samorządowego nr 6

- Lilianna i Zuzia Rudzkie z Przedszkola Samorządowego nr 14

- Miłosz Łochina z Przedszkola Samorządowego nr 6

Miejsce III:

- Ania Gromisz z Przedszkola Samorządowego nr 15

- Ola Sebastianiuk z Przedszkola Samorządowego nr 13

- Piotr Pociecha z Przedszkola Samorządowego nr 13

- Szymon Daniluk z Przedszkola Samorządowego nr 6

- Borys Trębicki z Przedszkola Samorządowego nr 6

Serdecznie gratulujemy!Zabawy na placu przedszkolnym

Dnia 20.06.2017 roku, dzięki uprzejmości rodziców Kamila Knigawki z Oddziału II Biedroneczek, w naszym przedszkolu została zorganizowana kolejna niespodzianka dla dzieci. W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego rodzice Kamilka przywieźli na plac przedszkola ogromne klocki, maszynę do robienia baniek mydlanych, oraz zapewnili atrakcje w formie malowania buziek. Dzieci z wszystkich grup wspaniale bawiły się i z pewnością ten dzień zostanie na długo w ich pamięci. Serdecznie dziękujemy za współpracę rodzicom Kamila.

Pożegnanie starszaków

     Dnia 19.06.2017 roku młodsze grupy przedszkolaków, uroczyście pożegnały starszaków, którzy kończą ważny etap wychowania przedszkolnego i od 1 września staną się uczniami szkolnymi.

Każda grupa przygotowała wiersz lub piosenkę oraz drobne upominki. Życzymy dzieciom sukcesów w szkole i dziękujemy za wszystkie lata spędzone w naszym przedszkolu.

Olimpiada Przedszkolaka

      Dnia 5 czerwca na stadionie lekkoatletycznym bialskiej Filii AWF w Białej Podlaskiej odbyła się jubileuszowa XXV Rodzinna Olimpiada Przedszkolaka. Impreza odbyła się w ramach projektu „Parafiadowe Imprezy Regionalne 2017”.

Organizatorami imprezy byli: AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej oraz bialskie Przedszkola Samorządowe 10, 13, 15, 17. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. W przygotowanie konkurencji rekreacyjnych (pozbawionych jakichkolwiek form rywalizacji) zaangażowani są studenci bialskiej Filii AWF, pod kierownictwem dr Krzysztofa Piecha i dr Doroty Różańskiej. Celem przedsięwzięcia była promocja aktywnego spędzania wolnego czasu w rodzinie, popularyzacja zabaw i gier, zacieśnianie więzi rodzinnych, wdrażanie dzieci do całożyciowej aktywności ruchowej. Patronat medialny nad tegorocznym wydarzeniem objęło Katolickie Radio Podlasie. Otwarcie XXV Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaka odbyło się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim (defiladę uczestników poprowadzili sportowcy bialskiej Filii AWF, została wciągnięta na maszt Flaga Olimpiady Przedszkolaka, natomiast każde przedszkole posiadało baner promocyjny).

Rodzinna Olimpiada Przedszkolaków odbywa się w AWF w Białej Podlaskiej od 1993 roku. Aktualnie bierze w niej udział około 2 tysięcy uczestników: dzieci, rodziców i dziadków. Program olimpiady ewaluował od formy z uwzględnieniem rywalizacji (w roku 1993) do rodzinnego festiwalu bez rywalizacji między rodzinami i dziećmi. Opracowany model obejmuje współpracę środowiska wychowania fizycznego z nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz z rodzicami. W modelu uwzględniono także studentów bialskiej AWF, jako przyszłych promotorów aktywności ruchowej, którzy opracowują około 200 konkurencji, które konsultowane są z gronem pedagogicznym w poszczególnych przedszkolach i są tak opracowane, aby mogły stanowić przykład zabaw, które można wykorzystać w codziennej zabawie z dzieckiem. Stosowane w imprezie przybory są nieskomplikowane i stanowią podpowiedź dla rodziców, jak można je zastosować, aby zaangażować rodzinę do zabawy. Przed przystąpieniem do poszczególnych zadań rodziny otrzymują karty uczestnictwa, na których sędziowie potwierdzają udział w konkurencjach. Każde dziecko otrzym
ało również nagrodę po zakończeniu konkurencji oraz słodkie ,,małe co nieco”.