bird
sun

Roczny plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY 2023/2024

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 15

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 

Mówię ładnie i wyraźnie

 -wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego i doskonalenie komunikacji werbalnej

Lp.

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Osoby współrealizujące

Termin realizacji

Uwagi

1.

Gimnastyka buzi i języka- zabawy                i ćwiczenia logopedyczne rozwijające sprawność aparatu mowy

 

Nauczycielki  grup

-

cały rok

wszystkie grupy

 

 

2.

Wierszyki łamiące języki - zabawy logopedyczne rozwijające sprawność aparatu artykulacyjnego w domu                   i przedszkolu

M. Buszczyńska – Żuk

B. Arseniuk

-

cały rok

Gr. I

3.

Alfabet logopedyczny – ogólnopolski projekt edukacyjny,  wdrażanie profilaktyki logopedycznej

A. Kość

A. Radecka

K. Królicka

B. Doroszuk

X- V

Gr. V, VI

 

4.

Rok z Tuwimem- innowacja pedagogiczna

R. Mincewicz

A. Kubik

XI-V

Gr. VIII

 

5.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury- międzynarodowy projekt czytelniczy

R. Mincewicz

A Kubik

-

IX- VI

Gr. VIII

 

 

 

Prawdziwe przedszkolaki to szczęśliwe i sprawne dzieciaki –

rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych oraz sprawności fizycznej

Lp.

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Osoby współrealizujące

Termin realizacji

Uwagi

1.

W zdrowym ciele zdrowy duch, wie to każdy mały zuch- projekt edukacyjny

P. Biegajło

J. Andrusiuk

K. Królicka

A. Radecka

A. Kość

B. Doroszuk

X-V

Gr. V, VI, IX

 

 

2.

Sztuka emocji- projekt edukacyjny

P. Biegajło

J. Andrusiuk

-

X-V

Gr. IX

3.

Bohater tygodnia- projekt edukacyjny

P. Biegajło

J. Andrusiuk

-

rok szkolny 2023/2024

Gr. IX

 

 

4

W krainie emocji- cykl zajęć wspomagający społeczno –emocjonalny rozwój dzieci

A Kość

A. Radecka

M. Mikołajczuk

K. Królicka

 

-

 

IX- VI

 

Gr.  V, VI, VII

 

5.

Emocjonalne bingo- projekt edukacyjny

R. Mincewicz

A. Kubik

 

IX-VI

Gr. VIII

6.

Witaminki- projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe

 

 

R.  Mincewicz

A. Kubik

J. Wakulak

M. Zahor

 

M. Buszczyńska - Żuk

 

IX-VI

 

Gr. IV, VIII

7.

Odkrywamy taniec- zabawy taneczne

R. Mincewicz

A. Kubik

-

IX- VI

Gr. VIII

8.

Trudne dobrego początki- wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego

A. Jarzyna

B. Doroszuk

-

 

VIII- XI

 

Gr. II

9.

W świecie emocji- czytanie bajek terapeutycznych, mających na celu kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami

A. Jarzyna

B. Doroszuk

A. Łukaszuk

M. Mikołajczuk

-

 

IX- VI

 

Gr. II, VII

10.

Popołudnie z mamą i tatą- zabawy ruchowe zorganizowane przez chętnych rodziców

A. Jarzyna

B. Doroszuk

-

II semestr

Gr. II

11.

Zdrowo i sportowo- projekt edukacyjny

M. Weremczuk

M. Zahor

 

-

IX- VI

Gr. III

12.

Bajki pomagajki- oswajamy dziecięce emocje

M. Weremczuk

-

IX- VI

Gr. III

13.

Nasze emocje- cykliczne zajęcia, współpraca z Biblioteką Pedagogiczną         w Białej Podlaskiej

B. Arseniuk

wszystkie nauczycielki

rok szkolny 2023/ 2024

wszystkie grupy

14.

Poranki z muzyką, ruchem i śpiewem- zabawy wprawiające w dobry nastrój           i rozwijające sprawność motoryczną

B. Arseniuk

M. Buszczyńska – Żuk

J. Wakulak

M. Zahor

 

-

 

rok szkolny 2023/ 2024

 

Gr. I, IV

15.

W krainie naszych emocji- działania           w ramach treningu umiejętności społecznych w oparciu o literaturę               z Narodowego Programu Czytelnictwa

M. Buszczyńska – Żuk

B. Arseniuk

 

-

 

rok szkolny 2023/ 2024

 

Gr. I

16.

Poczytaj mi mamo- rozwijanie czytelnictwa w ramach współpracy z domem rodzinnym wychowanków

B. Arseniuk

M. Buszczyńska – Żuk

 

 

II semestr

 

Gr. I

17.

Z emocjami mi do twarzy- zabawy pomagające rozumieć uczucia i radzić sobie  z nimi

 

J. Wakulak

M. Zahor

 

M. Buszczyńska – Żuk

 

 

rok szkolny 2023/2024

 

Gr. IV

18.

Sprintem do maratonu- X Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków

K. Królicka

M. Mikołajczuk

-

V/VI

wszystkie grupy

19.

Zdrowo i sportowo- ogólnopolski program edukacji i aktywizacji sportowej

J. Wakulak

M. Zahor

 

 

M. Buszczyńska – Żuk

 

 

rok szkolny 2023/ 2024

 

Gr. IV

20.

Ty i ja gimnastyka na sto dwa - ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu

A. Łukaszuk

M. Mikołajczuk

-

wg potrzeb

Gr. VII