bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

NABÓR ELEKTRONICZNY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2023/2024

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2023/2024. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 06.02.2023 r. do 21.02.2023 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2023 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2023 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do uzupełnienia krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania przedszkoli wg własnych preferencji(sugerujemy wybranie nie jednego przedszkola, a kilku – maksymalnie 4). Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

 

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wypełniony w systemie, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

√ 24 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 24 marca od godz. 13.00 do 30 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
  2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
  3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
  4. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
  5. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 31 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 16/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 44/23 z dnia 16 marca 2023 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Informacja o potwierdzeniu kryteriów z Ustawy Prawo oświatowe

 

Instrukcja dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach:

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

Podziękowanie za pomoc w zbieraniu nakrętek

Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki!

Z radością informujemy iż, nasze przedszkole uplasowało się na III miejscu w konkursie ekologicznym "Nakręcamy serca z Trójką" organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 3 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Michała Litwiniuka.

Z Państwa pomocą nazbieraliśmy 109 kg nakrętek, które zostały przekazane na wsparcie leczenia chorego Bartka.

Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom i  pracownikom obsługi naszego przedszkola za ogromne zaangażowanie w akcję!!

 

    

 

Dzień Świadomości Autyzmu 💙

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

Tego dnia odbywa się wiele akcji i inicjatyw, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w naszym przedszkolu rozpoczęły się już w piątek 31 marca. Tego dnia w akcie solidarności z osobami ze spektrum autyzmu, wszystkie dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola "zaświecili się na niebiesko" ubierając się w tym kolorze. Celem zabaw i zajęć w tym dniu było zwiększenie świadomości i wrażliwości w temacie autyzmu. Dodatkowo  grupy przedszkolne wykonały piękne i oryginalne „niebieskie” plakaty i pamiątkowe zdjęcia.

Warto jednak pamiętać, że równość i szacunek dla osób ze spektrum autyzmu nie powinny być tylko jednodniową akcją, ale stałym celem naszej społeczności. 💙💙💙

 

 

Konkurs recytatorsko-plastyczny

28 marca został zorganizowany w naszym przedszkolu konkurs recytatorski pod hasłem „Wierszyki łamiące języki”. Jury w składzie: przewodnicząca Aleksandra Dopierała– dyrektor, członkowie: Beata Zielińska – logopeda, Monika Mikołajczuk – nauczycielka brało pod uwagę prawidłową wymowę, artykulację trudnych głosek, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Poziom był naprawdę wysoki dlatego jury zdecydowało wyróżnić wszystkich małych recytatorów.

W tym dniu rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pt. ”Wesołe miny mamy, gdy głoskę „r” mówimy”. Dzieci miały za zadanie narysować pracę plastyczną, w której w różnych słowach występowała głoska „r”.

W obu konkursach uczestniczyło 14 dzieci: siedmioro w recytatorskim i siedmioro w plastycznym. Finał konkursu uatrakcyjniły występy taneczne dziewczynek z gr. IX i przedszkolaków z gr. „Jeżyki”.

Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Serdecznie gratulujemy tym, którzy odważyli się wziąć udział w konkursach i życzymy dalszych sukcesów z recytatorską i plastyczną przygodą.

Witamy wiosnę

W dniu  21 marca obchodzimy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Z tej okazji wszystkie grupy przedszkolne wspólnie udały się na pochód wokół przedszkola, podczas którego poszukiwały oznak nadejścia wiosny w przyrodzie. Przy okazji pochodu przedszkolaki miały okazję poznać ludowe zwyczaje związane z nadejściem wiosny. Kilka grup przygotowało kukły zwane „Marzannami” będące symbolem mijającej zimy oraz gaiki wiosenne symbolizujące przychodzącą wiosnę. Dodatkowo dzieci niosły w rękach przyozdobione bibułą gałązki oraz posiadały na głowie opaski z obrazkami oznak wiosny w przyrodzie. Podczas pochodu słychać było głośny śpiew piosenek o tematyce wiosennej oraz dźwięki instrumentów perkusyjnych, które miały za zadanie zwracać uwagę przechodni na budzącą się do życia przyrodę. Na koniec pochodu wszystkie Marzanny zostały pozostawione przy drzwiach do przedszkola, gdyż przedszkolaki nie zamierzały wpuszczać z powrotem zimy do swoich sal. Jak dokładnie wyglądał pochód pokazuje fotorelacja zamieszczona poniżej.