bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Szanowni Państwo !

 

W związku z zamknięciem placówek przedszkolnych informację o wysokości opłat za pobyt w przedszkolu i żywienie dzieci przekazujemy w formie mailowej.

Informujemy, iż w należności za pobyt dziecka w przedszkolu w miesiącu kwietniu 2021 r. uwzględniono jedynie 10 dni, tj. okres  od 19 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. , jednocześnie odliczając z należności 3 dni, tj. 29-31 marca 2021 r., kiedy przedszkola zostały zamknięte.

Dotyczy to wszystkich dzieci niezgłoszonych na pobyt w dniach zamknięcia przedszkola, tj. 29 marca 2021 r. - 16 kwietnia 2021 r.

Opłaty za pobyt dzieci, które zostały zgłoszone do przedszkola na zajęcia opiekuńcze      (29 marca – 16 kwietnia) przez rodziców wykonujących zawody wymienione w rozporządzeniu dotyczącym zamknięcia przedszkola z powodu sytuacji epidemiologicznej, zostały naliczone zgodnie z informacją o okresie  uczęszczania dziecka do placówki.

Opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu za miesiąc kwiecień zostały naliczone za 10 dni, tj. okres przewidywanego powrotu dzieci do przedszkoli (19 kwietnia).

W odpisach za żywienie uwzględniono 3 dni nieobecności dziecka w przedszkolu z powodu zamknięcia przedszkola (29 marca – 31 marca) oraz inne marcowe nieobecności.

Z uwagi na niską kwotę naliczeń za żywienie w kwietniu, część odpisów za żywienie z miesiąca marca będzie regulowana przy naliczeniu opłat za żywienie za miesiąc maj 2021 r.

Dotyczy to dzieci, które były nieobecne w przedszkolu powyżej 10 dni.

W imieniu księgowości zespołu

Urszula Zieniewicz

Informacja o opłatach

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID -19, organ prowadzący przedszkole zwolnił z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym 5-godzinny wymiar zajęć, za czas nieobecności dziecka w przedszkolu (od 29 marca do 16 kwietnia).

Informacje o wysokości opłaty za miesiąc kwiecień 2021, po jej naliczeniu zostaną Państwu przesłane drogą mailową.

Dyrekcja placówki

Zasady funkcjonowania przedszkola w dniach 26.03-09.04.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że decyzją rządu placówki przedszkolne i żłobki zostają zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. 

 

Opiekę w tym czasie zorganizujemy dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i pracujących w służbach porządkowych (w trakcie wykonywania obowiązków służbowych).

 

W związku z powyższym prosimy rodziców wykonujących ww. zawody, którym mamy zorganizować w dniach 27 marca – 9 kwietnia 2021 r. zajęcia opiekuńcze dla dzieci, o złożenie oświadczeń o zatrudnieniu. 

Druki oświadczeń do pobrania u nauczycieli grup i uzupełnienia do dnia 26 marca 2021 r.