bird
sun

Konto Rady Rodziców

   Informujemy Rodziców, iż wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Białej Podlaskiej

można dokonać na konto Rady Rodziców

43 8025 0007 0016 5493 2000 0010 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, ul. Moniuszki

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza)

lub w przedszkolu u Pani Honoraty Szewczyk

w godzinach 8:00-15:00

Godziny dostępności nauczycieli

Poniżej podano godziny dostępności nauczycieli, w których rodzice mogą kontaktować się celem uzyskania informacji o rozwoju swojego dziecka. Jednocześnie nauczycielki zastrzegają sobie prawo do zmiany godzin w razie zastępstw lub nieprzewidzianych okoliczności:

Gr. V Mali Odkrywcy - listopad

A. Kubik, R. Mincewicz - poniedziałek 13.00-13.30, środa 16.00-16.30

Gr. VII "Gwiazdeczki", w czerwcu:

M. Mikołajczuk - środa: 11.30-12.30

A. Łukaszuk- poniedziałek: 12.30-13.00, środa: 14.30-15.00