bird
sun

Sherborn z panem Wilhelmem!

 

Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

Nazwa ruchu rozwijającego wyraża główną ideę metody:

– posługiwanie się ruchem jako narzędziem

wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka

i terapii zaburzeń tego rozwoju. 

Pan Wilhelm Gromisz, tata naszej Oli,

jako specjalista w tej dziedzinie, zgodził się przeprowadzić

zajęcia z wykorzystaniem tej metody w grupie Smerfów.

Na zajęcia zostali zaproszeni również rodzice.

Zarówno dzieci jak i rodzice świetnie się bawili, za co 

panu Wilhelmowi serdecznie dziękujemysmile