bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Ważne informacje COVID-19

W związku z trwającym do wielu miesięcy stanem epidemii, znaczącym wzrostem zachorowań na COVID -19, w tym coraz częstszymi przypadkami zachorowań wśród dzieci, pragniemy przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Przedszkolu, z którymi zapoznaliście się Państwo we wrześniu 2020 r.         

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zapisy procedur, które nie zawsze są w pełni przestrzegane przez osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola

1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych.

2. Do szatni przedszkola wchodzi z dzieckiem jeden rodzic/ opiekun.

3. Rodzice/opiekunowie wchodzący do przedszkola są zobowiązani zdezynfekować ręce oraz stosować maseczki zasłaniające usta i nos.

4. Dzieci przyjmujemy do grup do godziny 8:30.

5. W celu ograniczenia liczby osób jednocześnie przebywających w budynku, wyznaczono dwa wejścia:

- od ul. Targowej dla rodziców i dzieci, których sale znajdują się w segmencie F – grupa „Jeżyki’, „Motylki”, „Misie”, „Żabki”, „Tygryski” i „Pszczółki”;

- od ul. Akademickiej dla rodziców, których dzieci uczęszczają do grupy – „Smerfy”, „Krasnoludki” i „Gwiazdki”;

- przejście przez szkołę jest możliwe tylko dla rodziców dzieci, które uczęszczają do grup mieszczących się w dwóch segmentach placówki .

 

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń, wynikających z zaleceń sanitarnych władz oraz wypływających z troski o zdrowie Was, Waszych dzieci, ale również z troski o zdrowie wszystkich pracowników przedszkola. 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, ponieważ od naszej postawy zależy, czy nie dotknie nas „lockdown”.

Z poważaniem,

Urszula Zieniewicz