bird
sun

Żegnaj Zimo - witaj Wiosno

21 marca, aby pożegnać Zimę, wspólnie wystroiliśmy Marzannę - symbol zimowej panny. Natomiast w celu przywitania Wiosny udekorowaliśmy jej znak, czyli Gaik- Maik. Zimę symbolicznie utopiliśmy przykrywając ją niebieskim materiałem, zaś Gaik -Maik pozostawiliśmy w naszej sali jako wiosenną ozdobę.
 
Dziękujemy tacie Ali za materiały niezbędne do wykonania Marzanny.