bird
sun

Zajęcia otwarte

W dniu 7. maja odbyły się w naszej grupie zajęcia otwarte połączone ze spotkaniem informacyjnym dla rodziców. Tematyka zajęć związana była z symbolami narodowymi Polski. Dzieci utrwalały na zajęciach wiedzę o polskiej fladze, czyli o jej barwach i kształcie. W dalszej części zajęć odbyło się spotkanie informacyjne z samymi rodzicami. Poruszone zostały kwestie istotne dla dobrej pracy grupy i przedszkola. W tym miejscu dziękujemy rodzicom za przybycie i poświęcony czas.