bird
sun

Pierwsza pomoc

Nasza grupa wzięła udział w spotkaniu z ratownikiem medycznym i pielęgniarką, którzy uczyli nas, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Zobaczyliśmy wszystkie czynności, które należy podjąć w sytuacji spotkania się z osobą nieprzytomną. Każdy nas miał możliwość samodzielnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, czy też poćwiczyć bezpieczny sposób ułożenia nieprzytomnej osoby. Na koniec mieliśmy okazję przymierzyć strój ratownika medycznego.