bird
sun

Poznajemy zawody rodziców - mama Łukasza

W związku z realizowanym programem własnym edukacji przyrodniczej pt. ,,Mali przyjaciele przyrody", dnia 16 maja 2019 r. nasze Biedroneczki odwiedziła mama Łukaszka - Pani Zyta Chajkaluk, która na co dzień jest pracownikiem Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Ośrodku Zamiejscowym w Janowie Podlaskim Parku Krajobrazowym ,,Podlaski Przełom Bugu" w Janowie Podlaskim.

Mama Łukasza przeprowadziła ciekawą pogadankę nt.: Fauny Parku Krajobrazowego Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Pani Zyta przywiozła ze sobą preparowane zwierzęta, które zostały znalezione martwe na terenie parku. Dzieci dowiedziały się ciekawostek i zobaczyły jak rzeczywiście wyglądają następujące zwierzęta: dzięcioły, borsuki, sowy (podpłomykówki, puszczyki, uszatki), drozdy, zimorodki, krogulce oraz jeże.

Mama Łukaszka przeprowadziła również z dziećmi zajęcia plastyczne podczas, których dzieci wykonały ulubionego ptaka.

Na zakończenie pani Zyta przeprowadziła jeszcze krótką prelekcję nt.: Bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w granicach Parków Krajobrazowych.

Wszystkie dzieci otrzymały upominek w postaci drewnianego magnesu, zaś nasza grupa otrzymała broszury informacyjne oraz mapki Parku Krajobrazowego.

Serdecznie dziękujemy Pani Zycie Chajkaluk za poświęcony czas i przeprowadzenie ciekawych zajęć dydaktycznych!