bird
sun

Dzień Ziemi w grupie III

 25 kwietnia w naszej grupie obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dzieci dowiedziały się, jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Poznały ekologiczny sposób wyrzucania śmieci czyli  segregacji odpadów. Najważniejszy wniosek z naszych zajęć – wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne. Działania te zostały podsumowane przyrzeczeniem "Przyjaciół Przyrody", na znak, którego każde dziecko odbiło swoją dłoń i obiecało dbać o ziemię oraz zachęcać do tego innych. Na koniec wszystkie dzielne przedszkolaki otrzymały medale.