bird
sun

"Polska- moja ojczyzna"- zajęcia otwarte

 

    30 listopada w naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte z aktywnym udziałem  rodziców. Zajęcia dotyczyły symboli narodowych naszego kraju. Wspólnie z rodzicami odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego oraz wspólnie przystąpiliśmy w zespołach do wspólnego działania.

 

    Serdecznie dziękujemy przybyłym rodzicom za aktywne włączenie się w proponowane działania oraz poświęcony czas.