bird
sun

"Polskie symbole narodowe"

W miesiącu maju w naszej grupie, odbyły się zajęcia otwarte z zakresu edukacji patriotycznej. Zajęcia rozpoczęliśmy odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, następnie przystąpiliśmy do wspólnego działania. Dziękujemy serdecznie rodzicom za aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz poświęcony czas.