bird
sun

Konto Rady Rodziców

   Informujemy Rodziców, iż wpłaty na rzecz Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Białej Podlaskiej

można dokonać na konto Rady Rodziców

43 8025 0007 0016 5493 2000 0010 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, ul. Moniuszki

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza)

lub w przedszkolu u Pani Honoraty Szewczyk

w godzinach 8:00-15:00