Przedszkolny międzygrupowy konkurs fotograficzny "CZTERY PORY ROKU”

Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków do udziału w naszym przedszkolnym międzygrupowym konkursie fotograficznym

"CZTERY PORY ROKU”

 

Regulamin:

Organizator konkursu:

Nauczycielki: Zenobia Bechta, Joanna Andrusiuk

 

Temat konkursu:

Uwiecznienie na fotografii aktualnej pory roku

Cele konkursu

 1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej
 2. Pobudzanie kreatywności
 3. Promowanie walorów przyrodniczych terenu powiatu bialskiego
 4. Rozwijanie wyobraźni twórczej
 5. Poszerzanie wiedzy z zakresu fotografii

 Kategorie wiekowe

- Kategoria I: dzieci w wieku 3-5 lat

 

 

Kryteria oceny prac

 1. Zgodność z tematyką konkursu
 2. Precyzja i estetyka wykonanych zdjęć
 3. Pomysłowość ujęcia tematu

 Czas trwania konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na 4 etapy
 2. Każdy z nich poświęcony jest aktualnej porze roku, w oparciu o daty roku kalendarzowego:

     „Cztery pory roku. Zima” - od 21 grudnia 2021 roku do 19 marca 2022 roku

     „Cztery pory roku. Wiosna” - 20 marca 2022 roku do 21 czerwca 2022 roku

     „Cztery pory roku. Lato” - od 22 czerwca 2022 do 21 września 2022 roku

     „Cztery pory roku. Jesień - od 22 września 2022 roku do 10 grudnia 2022 roku

 Nagrody

 1. Komisja przyzna jedną atrakcyjną nagrodę główną spośród wszystkich grup przedszkolnych.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni przez wychowawców grup.
 3. Nagrody zostaną wręczone 20 grudnia 2022 .
 4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie

 Zgłoszenia

 1. Fotografie należy przekazać w formie papierowej lub elektronicznej organizatorom konkursu.
 2. W tytule należy wpisać imię i nazwisko autora zdjęcia oraz nazwę grupy wiekowej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej , w ciągu 10 dni od wyznaczonej daty nadsyłania zgłoszeń.
 3. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane w postaci zbiorczej prezentacji na stronie internetowej w dniu ogłoszenia wyników.
 4. Zgłoszone do konkursu fotografie przechodzą na własność organizatora, który może wykorzystać je do celów promocyjnych i wystawienniczych, w tym również na stronie internetowej przedszkola.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych Przedszkola Samorządowego nr 15.
 2. Każdy z uczestników może wysłać tylko jedno zdjęcie
 3. Nie zezwala się na retusz fotografii

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !