bird
sun

Edukacja zdalna – szanse i zagrożenia

Rok szkolny 2020/2021 przyniósł wiele zmian i zawirowań odnośnie sposobów edukacji w polskim systemie oświaty. Upowszechniła się edukacja zdalna, zwłaszcza w klasach 1-3 i starszych, a obecnie również w wychowaniu przedszkolnym. Zarówno dla nauczycieli, jak również rodziców i ich małych dzieci edukacja za pomocą nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej jest nie lada wyzwaniem. Jednak sam fakt oswajania się dziecka z urządzeniami multimedialnymi przyczynia się w pewien sposób do nabywania kompetencji informatycznych, które są nieodzownym elementem naszych czasów. Dzieci poprzez odpowiednie platformy i programy komputerowe mogą uczyć się podstaw umiejętności programowania, czy kodowania, które uczą logicznego myślenia i są jednocześnie niezbędne do zdobycia tak przyszłościowego zawodu, jakim jest zawód programisty. Bo to na bazie znajomości obsługi specjalistycznych programów komputerowych powstają coraz to nowsze branże zawodowe.

Należy stwierdzić z całą pewnością, że edukacja zdalna przyczynia się do rozbudzenia zainteresowań związanych z technologią informacyjną. Trafne zadania, zabawy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego wykorzystywane przez nauczycieli w edukacji zdalnej sprzyjają pogłębieniu umiejętności informatycznych przedszkolaków. Jednak osoba dorosła stojąca obok jest mimo wszystko potrzebna małym dzieciom podczas zdalnego nauczania. Przedszkolaki początkowo potrzebują ze strony opiekunów wsparcia w obsłudze komputera i platform multimedialnych wykorzystywanych do edukacji „na odległość”. Następnie samodzielnie już obsługują komputer i bez problemu poruszają się w Internecie. Tym niemniej należy mieć na uwadze, że przedszkolaki jako małe dzieci nie potrafią jeszcze samodzielnie orientować się w udostępnianych im materiałach dydaktycznych, a nawet nie umieją biegle odczytać choćby poleceń załączonych do proponowanych przez nauczycieli kart pracy. Dlatego bardzo dużym wsparciem dla przedszkolaków podczas zajęć zdalnych jest obecność obok nich rodziców, opiekunów, którzy są namiastką nauczyciela w warunkach domowych.

Osoba dorosła pełni rolę również kontrolera monitorującego treści, do których ma dostęp dziecko podczas korzystania z sieci internetowej. To zadaniem dorosłych jest przeprowadzenie pogadanek dotyczących niebezpieczeństw czyhających w Internecie. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej podsuwa konkretne strony internetowe z łamigłówkami, filmikami, grami mające za zadanie pokazać dzieciom, jak funkcjonuje Internet i jak bezpiecznie z niego korzystać. Należy często przypominać dzieciom, na co powinny uważać w świecie wirtualnym. Zadaniem rodziców jest nie tylko kontrolować treści, z jakimi ma do czynienie w sieci jego dziecko, ale również czas, który spędza przed monitorem komputera, tabletu, czy smartfona.

Podsumowując można stwierdzić, że korzystanie z urządzeń technologii informacyjnej niesie ze sobą szanse na rozwój małego dziecka, ale również zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do wszelakich treści jak i nadmiernie spędzanego czasu w sieci internetowej. Bo jak się mówi potocznie- „Co za dużo, to niezdrowo”, tak samo rodzic powinien uważnie monitorować działania dziecka z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Opracowała: Monika Mikołajczuk

 

Źródła informacji:

  • artykuł „Edukacja zdalna w przedszkolu”: https://panimonia.pl/2020/04/16/edukacja-zdalna-w-przedszkolu/
  • artykuł „Poradnik dla rodziców”: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-rodzicow
  • necio.pl
  • własna obserwacja z perspektywy nauczyciela wychowania przedszkolnego