bird
sun

Bezpieczni w Internecie

We współczesnym świecie ludzie nie wyobrażają sobie życia bez telefonu, Internetu. Jak pokazuje rzeczywistość niestety coraz więcej dzieci ma nieograniczony dostęp do Sieci, a tym samym narażone one są na internetowe  niebezpieczeństwa. W związku z obchodzonym w lutym Dniem Bezpiecznego Internetu grupa Gwiazdeczek wyszła z inicjatywą  przygotowania krótkiego przedstawienia mającego za zadanie przypomnieć wszystkim, a zwłaszcza dzieciom, że przesiadywanie w wirtualnym świecie jest bardzo szkodliwe.

Dziękujemy za zaproszenie!