bird
sun

Grupa 3

Figielki w siedzibie Pogotowia Ratunkowego

16 maja dzieci z grupy Figielki wybrały się do siedziby Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej. Przedszkolaki zapoznały się ze specyfiką pracy ratownika medycznego oraz przyjrzały się sprzętowi, z jakiego korzystają ratownicy. Dużo emocji wzbudziło oglądanie wnętrza karetki, a dzięki uprzejmości Panów ratowników każdy mógł wczuć się w rolę pacjenta. Odwiedziliśmy dyspozytornię i obserwowaliśmy wyjazd karetek do chorych. Zobaczyliśmy również, jak wiele pucharów i nagród otrzymali do tej pory ratownicy. Dowiedzieliśmy się, że funkcjonowanie pogotowia zależy nie tylko od ratowników, ale też wielu innych osób. Była to wyjątkowa i niezwykle pouczająca wizyta.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej za umożliwienie odwiedzenia tak wielu miejsc, Panom ratownikom za przybliżenie dzieciom specyfiki ich pracy, mamie i babci Dawida za pomoc w zorganizowaniu wyjścia oraz pozostałym osobom, które towarzyszyły nam podczas zwiedzania siedziby Pogotowia.

Poznajemy zawody - strażak

Na początku maja Figielki wybrały się na wycieczkę do Straży Pożarnej. Panowie strażacy zapoznali dzieci ze specyfiką pracy w tym zawodzie. Przedszkolaki miały okazję obejrzenia samochodu strażackiego, zapoznania się z jego wyposażeniem, jak również strojem strażackim. Największą jednak frajdą była możliwość uruchomienia prawdziwego węża z wodą.

Dziękujemy mamie Igora z pomoc w zorganizowaniu wycieczki.

Spotkanie z twórcą ludowym - garncarzem

Figielki miały okazję  uczestniczenia w zajęciach z niecodziennym gościem, którym był garncarz. Pan Krystian opowiedział nam o swojej pracy, udowodnił jak wdzięcznym materiałem do prac plastycznych jest glina prezentując przedmioty z niej wykonane. Następnie każde z nas własnymi rączkami, oczywiście przy pomocy artysty, wyczarowało urocze miseczki-serduszka.

Wiosenne liczenie - zajęcia otwarte

Zajęcia  otwarte  dla  rodziców to  jedna  z  form  współpracy  przedszkola  z rodzicami, w czasie której mają oni okazję  zapoznać  się m.in. ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią zrobić. Takie zajęcia w naszej grupie odbyły się 26 kwietnia, a ich tematem było wiosenne liczenie. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Dzieci przeliczały biedronki i kwiaty, angażowały się w pracę indywidualnie i współpracując z rówieśnikami. W czasie tych zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie.

Wychowawczynie dziękują wszystkim rodzicom za przybycie na zajęcia.

Eko-Figielki

23 kwietnia był Dniem Zielonym w naszym przedszkolu i rozpoczynał tydzień, którego tematem była ekologia. Przedszkolaki dowiedziały się, jak należy dbać o przyrodę i segregować śmieci, przypomniały sobie kodeks małego ekologa, a także wspólnie wykonały pracę plastyczną eko-zabawki wykorzystując do tego różnego rodzaju surowce wtórne.