bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Zajęcia z religii dla grup 5 i 6-latków

Rocznica ślubu

Monika niecierpliwie kręciła się pod drzwiami bliźniaków, którzy już od godziny siedzieli zamknięci w swoim pokoju i zachowywali się nienaturalnie cicho. Ostrożnie podeszła bliżej, żeby podsłuchać, co robią bracia, nie spodziewając się zupełnie, że właśnie w tej chwili Maciek nagle otworzy drzwi. Zaskoczona dziewczynka straciła równowagę i z całym impetem wpadła do pokoju bliźniaków, padając na kolana u stóp Miłosza. – Mówiłem, że będzie podsłuchiwać – cicho chichotał Miłosz, patrząc z góry na młodszą siostrę. Monika purpurowa ze wstydu wymierzyła w braci piorunujące spojrzenie. Maciek jednym tchem wyszeptał konspiracyjne: – Jutro jest dziesiąta rocznica ślubu rodziców! Chcemy z tej okazji, przygotować dla nich niespodziankę i potrzebujemy twojej pomocy! Monika kiwnęła głową, co miało oznaczać, że wszystko rozumie i zgadza się pomóc. – Co mam zrobić? – rzeczowo spytała dziewczynka, spoglądając ciekawie na braci. – Chcemy przygotować rodzinne przyjęcie – tłumaczył Maciek. – Taką rocznicową ucztę, a bez ciebie nie damy sobie rady. Trzeba nakryć do stołu i udekorować mieszkanie, a wiadomo, że dziewczyny są w takich sytuacjach niezastąpione. – Ty, co prawda, masz dopiero 7 lat – wtrącił Miłosz – ale i tak poradzisz sobie z tym dużo lepiej niż my. Narada rodzeństwa trwała tak długo, aż wszystkie szczegóły planu zostały dokładnie omówione. Dzieci nie miały pojęcia, że każde z rodziców, świadkowie ich ślubu oraz dziadkowie planowali taką samą niespodziankę. Kiedy następnego dnia cała trójka rodzeństwa, obładowana sprawunkami, wbiegła do mieszkania, nie spodziewała się, że w środku zastanie, krzątającą się po kuchni mamę. Mama była równie zaskoczona. – Widzę, że mam pomocników – ucieszyła się szczerze. – Naprawdę myśleliście, że zapomnę o tak ważnym wydarzeniu? – roześmiała się i wręczyła dzieciom fartuszki. W chwili, gdy cała czwórka zabierała się ochoczo do pracy, na progu stanął zdziwiony tato z wielkim tortem w kształcie serca, udekorowanym dziesięcioma świeczkami. Okazało się, że podobnie jak mama i dzieci zamierzał przygotować rocznicową ucztę. Kiedy do mieszkania wkroczyła ciocia Kasia i wujek Witek, którzy byli świadkami na ślubie rodziców, oraz dziadkowie z mnóstwem smakołyków i z okrzykiem „Wszystkiego najlepszego!” świętowanie rozpoczęło się na dobre. – Pobłogosław Panie Boże nas. Pobłogosław ten posiłek oraz tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się chlebem, miłością i radością ze wszystkimi – rozpoczął uroczystą modlitwą wzruszony tato. – Amen!!! – zgodnie odpowiedzieli wszyscy biesiadnicy. Radość i wesele przepełniały wszystkich ucztujących. Płynące z serca, serdeczne życzenia, fruwały nad rodzicami jak barwne motyle. – A ja mam życzenie – szepnęła mama, patrząc z miłością w oczy taty – żeby każda kolejna rocznica jednoczyła nas jeszcze bardziej. – To była wspaniała uczta! – zawołał tato, kiedy wyszli już wszyscy goście, i wykręcił z gracją na środku kuchni wspaniały piruet.

 

Dziś będziemy mówić o uczcie, która jednoczy wszystkich uczniów Pana Jezusa. Pierwszy raz odbyła się ona w Wielki Czwartek w sali nazwanej później Wieczernikiem. To była Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa z Jego uczniami. W ten sposób chciał się z nimi pożegnać. Zgromadził ich przy stole, przy którym często dzielili swoje troski i radości.

Pan Jezus ofiarował się Bogu. Przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, abyśmy przyjmując Go, mieli w sobie życie Boże. Jezus chciał pozostać z nami aż do skończenia świata, dlatego polecił swoim apostołom, aby to samo czynili to na pamiątkę.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 15 im. Juliana Tuwima w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Niestoruk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 341-67-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Wejście nie posiada barier architektonicznych i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne, w tym sekretariat i pomieszczenia administracyjne. Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów. Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Wejście nie posiada barier architektonicznych i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne. Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów. Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Przedszkola Samorządowego nr 15 im. Juliana Tuwima
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu. Przed wejściem znajduje się podjazd zapewniający dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne. Dostęp na wyższe piętra oraz do szatni i salek w piwnicach nie jest możliwy ze względu na bariery w postaci schodów. Na parkingu przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  • W budynkach nie ma żadnych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchych czy słabo słyszących.
  • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Dzień Bezpiecznego Internetu

We wtorek, 9 lutego 2021 r., w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Istotą tego "święta" jest promowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz uświadamianie zagrożeń czyhających na dzieci w cyfrowym swiecie.

Każda grupa przygotowała wiele aktywności związanych z tych tematem. I chociaż nie mogliśmy spotkać się, aby świętować ten dzień razem, to udało nam się stworzyć wspaniałą przedszkolną społeczność. A czy wiecie, że w nazwie "Dzień Bezpiecznego Interentu" jest tyle sylab, ile grup w naszym przedszkolu - czyli 9? To jeszcze bardziej uświadomiło nam, że jesteśmy częścią wielkiego cyfrowego świata.

 

 

 

SPRINTEM DO MARATONU

   

 Drodzy Rodzice! 

Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział w Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków pod hasłem BIEGA NASZA POLSKA CAŁA. Zabawa promuje zdrowy styl życia i zachęca przedszkolaki do aktywności fizycznej. W tegorocznej edycji oprócz organizacji tradycyjnych zawodów biegowych chcemy zaprosić Państwa do dodatkowej  aktywności w ramach tego projektu. Należy w wolnym czasie zabrać swojego przedszkolaka i jego rodzeństwo oraz rodzinę (dziadków, ciocie, wujków) na wspólny spacer/bieg. Zrobić relację (tj. zdjęcia, filmy) spisać wspólnie osiągnięty dystans i wysłać do nauczycielek poszczególnych grup. Nadesłane relacje będą brały udział w konkursie "na najlepszą relację" organizowanym przez miesięcznik Bliżej Przedszkola. Uwaga akcja trwa do 17 października!

Gorąco zachęcamy Rodziców do udziału w tym sportowym wydarzeniu :-)

Szczegóły znajdziecie Państwo w linku poniżej:

https://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-maratonu/o-wydarzeniu?ref=MTIyNTE%3D&fbclid=IwAR1QzaxkcpUrFYheNoI-vbDsTUeo0lJAhMT34CSM9Wyc13UstTfJwrn2-ao#adv