bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Ubezpieczenie dzieci

Szanowni Państwo,
w bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela, a także możliwości skorzystania przez Państwa z dwóch wariantów ubezpieczenia dzieci.


I wariant
Kontynuacja ubezpieczenia w dotychczasowej firmie Interrisk.


Składka za ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z decyzją Rady Rodziców wyniesie 35 zł
przy sumie ubezpieczenia 22.000 zł .


Zawarta polisa obejmie ochroną dzieci od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Składkę można będzie wpłacić gotówką u nauczycielek poszczególnych grup do dnia 9 października 2020 r.


II wariant
Na stronie przedszkola udostępniamy link do samodzielnego ubezpieczenia dziecka wg wariantu wybranego indywidualnie przez Państwa z oferty firmy Interrisk.


Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia zawartego poprzez link:
*ubezpieczenie zawarte poprzez link działa od dnia następnego po opłaceniu składki
* polisę można wykupić w każdym momencie
* polisa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy
* w przypadku ochrony życia i zdrowia można mieć zawartą dowolną ilość ubezpieczeń z takim samym
lub różnym zakresem świadczeń
* w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną - zdarzenie zgłaszamy ze wszystkich polis,
które obejmują ochroną zaistniałe zdarzenie


Link i instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia www.sug-ubezpieczeni.pl/code/abra


Krok 1
Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka wariant ubezpieczenia. Pakiet podstawowy możesz rozszerzyć o pakiet dodatkowy, assistance, telemedycynę.
Klikając na literkę "i" przy danym świadczeniu wyświetli się dodatkowa informacja dotycząca
świadczenia.


Krok 2
Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.


Krok 3
Podaj swój adres mailowy, prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.

Krok 4
Wypełnij formularz podając dane rodzica i dziecka , po kliknięciu "wyślij" pojawi się przycisk "
ubezpiecz kolejne dziecko" - dane rodzica zachowują się wystarczy uzupełnić dane dziecka.
Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem
rozpoczęcia ochrony jest terminowe opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.


Krok 5

Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny
numer konta, który otrzymasz od nas w mailu powitalnym.
Wyślemy do Ciebie maila powitalnego z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości
składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.


Krok 6
Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.

Drodzy Rodzice !

 

Trwająca pandemia COVID – 19 wymusza wprowadzenie w placówkach oświatowych nowych zasad organizacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Mając powyższe na uwadze z dniem 1 września 2020 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Akademickiej 8 będą obowiązywać następujące procedury:

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
 3. Do szatni przedszkola wchodzi z dzieckiem/dziećmi tylko jeden rodzic/opiekun dziecka/dzieci.
 4. Rodzice/opiekunowie wchodzący do przedszkola są zobowiązani zdezynfekować ręce oraz stosować środki ochronne: osłona nosa i ust.
 5. Dzieci po przyjściu do przedszkola myją ręce wodą z mydłem.
 6. W szatni przedszkola może przebywać jednocześnie 15 rodziców/opiekunów dziecka. Pobyt w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Rodzice w szatni (w miarę możliwości) powinni zachować dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m.
 8. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m.
 9. Osoby oczekujące na wejście do przedszkola zobowiązane są zachować dystans społeczny min. 1,5 m lub stosować środki ochronne: osłona nosa i ust.
 10. Dziecko do przedszkola nie przynosi niepotrzebnych przedmiotów i zabawek (w tym żywności).
 11. W trakcie trwania pandemii dzieci w przedszkolu nie myją zębów.
 12. Dzieciom 3 letnim z grupy I i grupy II zostanie zorganizowane leżakowanie.
 13. Dzieci będą przyjmowane do grup do godziny 8:30. Po tej godzinie dzieci nie będą przyjmowane i wpuszczane na teren przedszkola, gdyż pracownicy pełniący dyżur przy drzwiach przejmują obowiązki służbowe w poszczególnych grupach przedszkolnych.
 14. W godzinach 8:30 – 15:00 budynek przedszkola będzie zamknięty. W razie potrzeby kontaktu w ciągu dnia prosimy o telefon do placówki (83 341 67 67) lub do sekretariatu zespołu (83 341 67 81) lub informację przesłaną drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 15. W szczególnych przypadkach (konieczność wcześniejszego odebrania dziecka z placówki) w godzinach zamknięcia wejść do przedszkola, po przybyciu należy skorzystać z dzwonka zainstalowanego na drzwiach wejściowych i oczekiwać na pracownika przedszkola.
 16. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji chorobowych w przedszkolu, nauczycielki po przyjściu wszystkich dzieci do grupy dokonają pomiaru temperatury. W przypadku, kiedy pomiar wskaże 37,2oC i więcej dziecko zostanie odizolowane od innych osób a rodzic powiadomiony o konieczności pilnego odebrania dziecka z placówki.
 17. Dziecko w trakcie pobytu w przedszkolu manifestujące, przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu w sali z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, zaś rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola i skontaktowania się z lekarzem pierwszego kontaktu.
 18. Rodzic jest zobowiązany odbierać telefony z przedszkola. W przypadku braku możliwości odebrania połączenia z placówki jest zobowiązany niezwłocznie oddzwonić pod numer przedszkola.
 19. Sale, w których przebywają dzieci będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę.

 

 1. Wyznaczone zostają dwa wejściach do przedszkola: pierwsze od ul. Akademickiej dla dzieci, których sala znajduje się z segmencie E (dotyczy wszystkich dzieci 3 letnich i niektórych 4 latków), drugie od ul. Targowej dla dzieci, których sala znajduje się w segmencie F (dotyczy dzieci 4 letnich z grupy „ Krasnoludki i Motylki” oraz wszystkich dzieci w wieku 5 i 6 lat). Na czas pandemii rodzice dzieci przedszkolaków nie mogą korzystać z wejścia głównego do szkoły podstawowej.

Wprowadzone obostrzenia dotykają nas wszystkich – Was Rodziców, a także nas pracowników przedszkola. Musimy dostosować dotychczasową organizację dnia do powyższych procedur a wszystko po to by zminimalizować ryzyko zachorowania wśród dzieci, pracowników i Waszych rodzin oraz uniknięcie kwarantanny.

Od nas dorosłych zależy, czy uda nam się zorganizować bezpieczny pobyt w przedszkolu, liczymy na dalszą owocną współpracę z Państwem.

Dyrekcja ZSO Nr 4

 

 

Wyprawka 3-latka

Witamy w naszym przedszkolu!

Drodzy Rodzice, Wasze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.  

Rodziców i dzieci zapraszamy na krótkie spotkanie

według harmonogramu ustalonego z wychowawczyniami grup.

Wyprawka 3-latka (Dotyczy dzieci z grupy I oraz grupy II)

1. Komplet pościeli (mała poduszka i kocyk lub kołderka) w worku z materiału lub poszewce (nie w foliowych workach ani reklamówkach) - odpowiedni na leżak o wymiarach ok. 140 cm x 60 cm.

2. Piżama.

3. Komplet ubrań i bielizna na zmianę - zapakowane w reklamówkę lub woreczek.

4. Kapcie - wygodne, najlepiej takie, by maluch mógł je sam założyć i zdjąć.

5. Książeczka do kolorowania.

6. Teczka z gumką na prace dziecka.

Prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka lub imieniem i pierwszą literą nazwiska.

Zgodnie z wytycznymi GIS z dn. 25.08.2020 r. prosimy, aby:

- zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych rodziców oraz dzieci (min. 1,5 m) podczas przyprowadzania i odbierania dziecka;

- przestrzegać wszelkich środków ostrożności: zasłaniać usta i nos oraz dezynfekować ręce przy wejściu do placówki;

- przyprowadzać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych;

- dzieci były przyprowadzane przez osoby zdrowe;

- dzieci były przyprowadzane i odbierane, w miarę możliwości, przez te same osoby, np. rodziców;

- nie przyprowadzać dziecka, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

- dziecko nie przynosiło z domu żadnych przedmiotów ani zabawek.

 

INFORMACJA

W związku z koniecznością przygotowania naliczeń odpłatności za świadczenia przedszkola prosimy rodziców, dzieci z rodzin wielodzietnych,  którzy złożyli już deklarację dotyczącą czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu o dostarczenie do przedszkola  oświadczenia o  wielodzietności do dnia 02.09.2020r.

Brak wyżej wymienionego oświadczenia będzie skutkowało naliczeniem pełnej deklarowanej przez rodziców odpłatności za świadczenia realizowane przez przedszkole.

UWAGA RODZICE !

 Wszyscy rodzice dzieci, które w poprzednim roku szkolnym uczęszczały do przedszkola oraz dzieci nowo przyjętych zobowiązani są do złożenia wymaganej dokumentacji.

Poniżej zamieszczamy dokumentyktóre po dokładnym uzupełnieniu trzeba dostarczyć do przedszkola w terminie do 25 sierpnia 2020 r. (wejście główne od ul. Akademickiej 8).

  Przedszkole jest zamknięte, proszę dzwonić korzystając z zainstalowanego na drzwiach dzwonka.

 

    Deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka (kliknij tutaj)

    Oświadczenie o wielodzietności (kliknij tutaj)

    Oświadczenie - upoważnienie do odbioru (kliknij tutaj)

    Zgoda wizerunek (kliknij tutaj)

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (kliknij tutaj) - informacja tylko do zapoznania się.

 

 Informacje dotyczące organizacji pobytu dzieci w przedszkolu tj. wyprawka przedszkolaka, leżakowanie itp. zostaną podane po 26 sierpnia 2020 r.