bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Ubezpieczenie InterRisk

DRODZY RODZICE!

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi na zebraniu grupowym zamieszczamy link  do dobrowolnego ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, do firmy która dotychczas ubezpieczała Wasze dzieci.

 

Dla polis wirtualnych (opłacanych on-line) gdzie składka jest wykupowana dla dziecka w formie elektronicznej, dla wpłat, które nastąpią do dnia 30.09.2021r. będzie obowiązywał okres ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.09.2021r do 31.08.2022r., natomiast dla wpłat wykonanych po 30.09.2021r. okres ochrony dziecka będzie obowiązywał od dnia następnego po opłaceniu składki do dnia 31.08.2022r.

 

InterRisk TU S.A.

IKlinet –przystapienie online do polisy grupowej Edu Plus

 

Każdy rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego Nr 15 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białej Podlaskiej , który jest zdecydowany na wykupienie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków powinien:

1. Wejść na stornę : https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2. W okienku które się pojawi wpisać numer  ID Klienta : kxwjk

3. Po wybraniu opcji „sprawdź ofertę” zostanie wyświetlony ekran z dostępną ofertą ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży.

4. By kontynuować należy pobrać  Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a następnie zaznaczyć, że wyrażam zgodę na ich dostarczenie w formie elektronicznej oraz, że zapoznałem się z ich treścią

5. Po wybraniu wariantu ubezpieczenia należy użyć przycisku „Kup ubezpieczenie”

6. Po wybraniu opcji „Kup ubezpieczenie” należy wypełnić pola zawierające dane  osoby zgłaszającej do ubezpieczenia (imię i nazwisko, pesel i adres e-mail -dane rodzica lub opiekuna prawnego)

7. Przy oświadczeniach należy zaznaczyć pozycje oznaczone *

8. Następnie należy  poniżej wpisać dane osoby Ubezpieczonej tzn. ucznia: pesel lub datę urodzenia, imię i nazwisko tj. kod pocztowy, miasto, ulicę, numer budynku i kliknąć zapisz

9. Jeżeli drugi uczeń szkoły będzie ubezpieczany w tym samym zakresie po zapisaniu danych pierwszego dziecka pojawi się puste okienko z danymi  i należy wpisać  dane drugiego dziecka

10. Po zapisaniu  używamy przycisku przejdź do podsumowania

11. Po wybraniu przycisku „Przejdź do podsumowania” zostaną wyświetlone dane odnośnie ubezpieczenia takie jak okres ubezpieczenia, łączna składka opis wybranego wariantu

12. Poniżej ekranu należy wybrać przycisk „Przejdź do płatności”

13. Klient po wybraniu przycisku „Przejdź do płatności” może zakupić ubezpieczenie przechodząc do systemu płatności, bądź zrezygnować używając akcji „Wstecz”

14. Płatność odbywa się za pomocą systemu transakcyjnego PayU wybierz bank.

15. Po prawidłowym dokonaniu płatności zostanie wyświetlony komunikat „Dziękujemy za dokonanie płatności. Certyfiakt wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zostały przesłane na wskazany adres e-mail.”

 

W przypadku problemu z dokonaniem płatności prosimy o kontakt pod numerem tel. (081) 533-06-01, 534-86-77 wew. 302 w godzinach od 8 – 16 lub infolinia 22 212 20 12