bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Emocje i postawy”

 

Organizator: Przedszkole Samorządowe nr 15 w Białej Podlaskiej

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i postaw społecznych
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wraz z rodzicami, bądź nauczycielkami z Przedszkola Samorządowego nr 15 w Białej Podlaskiej

Osoba koordynująca konkurs: Monika Mikołajczuk

Termin dostarczania pracy: 11.06.2021r.

Warunki uczestnictwa:

 • każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę plastyczną formatu A4 lub A3 wykonaną dowolną techniką.
 • dostarczone prace konkursowe będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez organizatora; którego zadaniem będzie wyłonienie 1,2 i 3 miejsca oraz dwóch wyróżnień.
 • oceniana będzie kreatywność, estetyka wykonania, zgodność z tematem konkursu.
 • zgłoszone do konkursu plastycznego należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek dziecka, nazwę grupy przedszkolnej, do której uczęszcza dziecko
 • prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawcy grupy, który z kolei przyniesie je do osoby koordynującej konkurs
 • dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplomy, a 1, 2 i 3 miejsce oraz dwa wyróżnienia zostaną nagrodzone dodatkowo upominkami.
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody:
  • na udział dziecka i Rodzica w konkursie oraz publikowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola, jak również na publikowanie wizerunku osób będących na zdjęciu
  • na przetwarzanie danych osobowych do celów pokonkursowych (ogłoszenie wyników, wystawa pokonkursowa) zgodnie z RODO