bird
sun


Koncepcja Przedszkola

Czytaj więcej

Zdjęcia z przedszkola

Czytaj więcej

Galeria prac

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Ubezpieczenie dzieci

Szanowni Państwo,
w bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczyciela, a także możliwości skorzystania przez Państwa z dwóch wariantów ubezpieczenia dzieci.


I wariant
Kontynuacja ubezpieczenia w dotychczasowej firmie Interrisk.


Składka za ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z decyzją Rady Rodziców wyniesie 35 zł
przy sumie ubezpieczenia 22.000 zł .


Zawarta polisa obejmie ochroną dzieci od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Składkę można będzie wpłacić gotówką u nauczycielek poszczególnych grup do dnia 9 października 2020 r.


II wariant
Na stronie przedszkola udostępniamy link do samodzielnego ubezpieczenia dziecka wg wariantu wybranego indywidualnie przez Państwa z oferty firmy Interrisk.


Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia zawartego poprzez link:
*ubezpieczenie zawarte poprzez link działa od dnia następnego po opłaceniu składki
* polisę można wykupić w każdym momencie
* polisa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy
* w przypadku ochrony życia i zdrowia można mieć zawartą dowolną ilość ubezpieczeń z takim samym
lub różnym zakresem świadczeń
* w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną - zdarzenie zgłaszamy ze wszystkich polis,
które obejmują ochroną zaistniałe zdarzenie


Link i instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia www.sug-ubezpieczeni.pl/code/abra


Krok 1
Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka wariant ubezpieczenia. Pakiet podstawowy możesz rozszerzyć o pakiet dodatkowy, assistance, telemedycynę.
Klikając na literkę "i" przy danym świadczeniu wyświetli się dodatkowa informacja dotycząca
świadczenia.


Krok 2
Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.


Krok 3
Podaj swój adres mailowy, prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.

Krok 4
Wypełnij formularz podając dane rodzica i dziecka , po kliknięciu "wyślij" pojawi się przycisk "
ubezpiecz kolejne dziecko" - dane rodzica zachowują się wystarczy uzupełnić dane dziecka.
Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem
rozpoczęcia ochrony jest terminowe opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.


Krok 5

Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny
numer konta, który otrzymasz od nas w mailu powitalnym.
Wyślemy do Ciebie maila powitalnego z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości
składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.


Krok 6
Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.